Uncategorized

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ UYGULAMASI Günümüzde internet, yaşamın her alanında başat rol oynamaktadır. Her yaştan, her sosyo ekonomik gruptan ve her coğrafyadan insan az…

REKLAM YASAKLARI VE SINIRLAMALARI

Reklam kavramı, potansiyel tüketicileri belli bir mal ve hizmeti veya markayı satın almaya isteklendirmek veya ikna etmek amacıyla geçekleştirilen bir iletişim biçimi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla reklam genel olarak ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yaşamı ve bu arada özellikle rekabet süreçlerini önemli…

REKLAM İLKELERİNE GENEL BAKIŞ

Ürün ve hizmetlerin tanıtımında ve hedef kitlenin satın alma kararını vermesinde önemli bir rol oynayan reklam, aynı zamanda insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeyi, belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir marka veya kuruma dikkat çekmeyi hedeflemektedir.…

TÜKETİCİNİN KORUNMASI BAĞLAMINDA REKLAMLARIN DENETİMİ

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte ekonomik ve ticari faaliyetlerde yaşanan rekabetin önemi ve boyutu önemli derecede artmıştır. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu değişim küreselleşmenin etkilerini artırarak, rekabet ortamının oldukça dinamik bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Bu da ticari hayattaki rekabetin e-ticaret…