Bartu Hukuk Danışmanlık

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. -Konfüçyüs

Çalışma Alanları

Bilişim Hukuku

İnternet Yayın İçeriklerine Erişimin Engellenmesi ve Kaldırılması, Bilişim Suçları Davaları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Davaları, Dijital Haklara İlişkin Davalar, Elektronik İletişim Davaları, İnternet Bankacılığı Davaları, Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Suçlara İlişkin Davaları

Reklam Hukuku

Reklam Danışmanlığı, Reklam Ön Denetimi, İnternet Sitelerinin Reklam Hukukuna Uygunluk Denetimi, İnternet Sitesinin Mesafeli Sözleşmeler Mevzuatına Uygunluk Denetimi, Reklam Kurulu Yaptırımları Davaları, Reklam Kurulu ve Reklam Özdenetim Kuruluna Verilecek Savunmalar, RTÜK Cezalarına Karşı Davalar

Tüketici Hukuku

Ayıplı Mal ve Hizmet Davaları, Gayrimenkullerin Ayıplı ve Eksik Teslim Davaları, Paket Tur Sözleşmeleri Davaları, Devre Tatil Sözleşmeleri Davaları, Telefon ve İnternet Abonelikleri Davaları, Maketten Satılan Konut Davaları, İnternet Satışları Davaları, Tüketici ve Konut Kredisi Davaları

Ticaret Hukuku

Şirket Kuruluş Danışmanlığı, Ticari Borç ve Alacak Davaları, Haksız Rekabet Davaları, Şirket Genel Kurulu İptal Davaları

Aile Hukuku

Boşanma Davaları, Velayet Davaları, Tazminat ve Nafaka Davaları, Mal Paylaşımı Davaları

Kira Hukuku

Kira Sözleşmesi Danışmanlığı, Kiralananın teslimine İlişkin Davalar, Kira Bedeli Tespit Davaları, Tahliye Davaları

Kooperatif Hukuku

Kooperatif Hukuku Danışmanlığı, Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Davaları, Kooperatif Ödemelerine İlişkin Davalar, Kooperatif Genel Kurul İptali Davaları

İdare Hukuku

İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Davalar, Görevden Alma ve Görevden Uzaklaştırma Davaları, Usulsüz Atama Davaları, Eksik Kamu Hizmeti Davaları, Kamulaştırma Davaları

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi Alınması/İptali, Tereke Tespiti Davaları, Miras Paylaşım Sözleşmesi Hazırlanması, Miras Paylaşım Davaları, Reddi Miras, Mirasın Tenkisi ve İadesi Davaları.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Marka Alınmasına/İptaline/Hükümsüzlüğüne İlişkin Davalar, Marka Hakkına Tecavüz Durumunda Açılacak Davalar, Patent Hakkına İlişkin Davalar, Endüstriyel Tasarım Davaları, Tazminat Davaları.

İletişim:

Adres:

Ragıp Tüzün Mah. Serdar Sokak Seyran Plaza No: 122/5 Yenimahalle/Ankara

E-posta:

bartuhukuk@gmail.com
av.nevabartu@gmail.com

Tel:

0(505) 896 0809
0(505) 691 6422