Yazılar

REKLAM YASAKLARI VE SINIRLAMALARI

Reklam kavramı, potansiyel tüketicileri belli bir mal ve hizmeti veya markayı satın almaya isteklendirmek veya ikna etmek amacıyla geçekleştirilen bir iletişim biçimi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla reklam…

REKLAM İLKELERİNE GENEL BAKIŞ

Ürün ve hizmetlerin tanıtımında ve hedef kitlenin satın alma kararını vermesinde önemli bir rol oynayan reklam, aynı zamanda insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya…